Home » Stiri » Cadrele didactice care vor să facă parte din Echipa de Implementare a subproiectului Educația mea – anunt profesori

Cadrele didactice care vor să facă parte din Echipa de Implementare a subproiectului Educația mea – anunt profesori

ANUNȚ

Cadrele didactice care vor să facă parte din Echipa de Implementare a subproiectului Educația mea, Viitorul meu (EV) din cadrul proiectului privind învăţământul Secundar (ROSE) sunt invitate să-și depună candidatura până la data de 28.10.2020 la adresa de e-mail vulcanescu.rose@gmail.com
Dosarul va cuprinde:
• cerere adresata directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție
• carte de identitate (format png sau jpeg)
• scrisoare de intenție
• CV Europass
Criterii de eligibilitate:
• Candidatul trebuie să fie angajat în sistemul românesc de învățământ
• Candidatul trebuie să fie absolvent de studii superioare, cu examen de licență
• Candidatul trebuie să fie disponibil să participe la activitățile din proiect în afara orelor din norma de bază.
Criterii de selecție:
• Nivelul de pregătire în specialitate
• Grade didactice
• Cursuri de metodică și pedagogie

RSS edu.ro